به نقل از کانال دیولقیها

 

 

 

 

 

 

باغ باشی

با تشکر ازرامین پناهی( مدیروبلاگ روستای دولق)