به نقل از دیکشنری آنلاین آبادیس١٨:٤٠ - ١٣٩٥/٠٩/١٤

 

دیولق نام روستایی باستانی در15 کیلومتری شهرستان اردبیل است که نامی اسطوره ای می باشدو طبق اسناد تاریخی زرتشت سوم دراین محل با دیوها پیکار کرده است واحتمالا منظور از دیوها همان خصایص شیطانی ودیو گونه انسانهاست که در روایات اسلامی از آن به عنوان جنود شیطانی یاد شده است و در درون انسان قرار دارد و همیشه با جنود رحمانی در جنگ می باشند.

بهروزصبوری

 

دیولق : برابر ابجد: ۱۵۰