آموزشگاه جناب ضرغامه ابن مالک (دبیرستان پسرانه - دوره اول) دیولق(به نقل از کانال دیولقیها)
 
مسجد قدیم(به نقل از وبلاگ آقای پناهی)
 
 مسجدقدیم از نمایی دیگر
 
خانه ای دردیولق(به نقل ازکانال دیولقیها)
 
 
 
مسجد قدیمی دیولق(ده قدیم)
 باتشکرازآقای رامین پناهی (مدیر وبلاگ روستای دولق)
 
 
قهوه خانه دیولق(به نقل ازکانال دیولقیها)