تاریخ:سه شنبه 5 بهمن 1395-02:20 ق.ظ

 

 
 

معنی یاشماق

نقاب، نقابی که سابقازنان ترک برچهره می انداختند
چارقدی که زنان ترک سر و نیمه زیرین روی را بدان پوشنده لچکی که بر زنخ بندند . 
به نقل از دیکشنری آنلاین آبدیس