شماره ثبت : 103972
 
تاریخ ثبت: 1399/12/18
 
طبقه بندی بین المللی: B29C 65/76
خلاصه اختراع :

رابط کشویی به صورت رابط در لوله های پلی اتیلن با سایزهای بزرگ و شاه لوله استفاده می شود و در هنگام ترکیدگی و قطع شدن و افزایش انشعاب در این لوله ها به کار می رود.

 

2-