1- روستای شهریور http://baroghrosta.blogfa.com/

2-روستای شیشه گران 

3-روستای عموقین

4-قره تپه سبلان

5- روستای کردکندی

6-گرجان

7-گنسول کندی

8-وکیل آباد

9-ینجه رضا بیگلو

10-اروانق

11-ایمیدجه

12-جمادی

13جناقرود

14-حسنعلی کندی

15-حمل آباد

16-خشکه رود

17-سردابه

18-دیجویجین

19-