1-دکلمه دیولق قدیم 

اجرا آقای کربلایی بهمن مدنی

 

 

2- دکلمه یاشماق

اجرا صبوری